HVILKEN VERDI VILLE DET HA Å FÅ BARNET MITT UTDANNET SOM AUDITØR?

For det første ville man få et ungt menneske som hadde en sikkerhet og kunnskap om hvordan man kan klare et hvilket som helst menneskelig problem; det kan være sosiale, familiære, etiske, moralske og selvfølgelig åndelige årsaker til disse problemene. Deretter ville det gi en karriere hvor det var fullt ut mulig å hjelpe folk fra alle samfunnslag med å oppnå større bevissthet og respekt for seg selv og sine medmennesker.

Det er behov for auditører i enhver Scientology Kirke eller -misjon over hele verden. Derfor ville ethvert ungt menneske fylle et stort behov, og i høy grad bidra til å gjøre denne verden til et mer fornuftig, bedre og mer opplyst sted ved å bli utdannet som auditør.