HVA MENES MED OPERERENDE THETAN (OT)?

Opererende thetan (OT) er en åndelig tilstand som ligger over Clear. Med «opererende» menes «i stand til å handle og ta hånd om ting», og med «thetan» menes det åndelige vesenet som er det grunnleggende selvet. En Opererende thetan er da en som kan håndtere ting uten å være nødt til å bruke en kropp med fysiske midler. 

Grunnleggende sett er man seg selv, kan håndtere ting og eksistere uten fysisk støtte eller assistanse. Det betyr ikke at man blir Gud. Det betyr at man blir helt og holdent seg selv.

Grunnleggende nivåer av Scientology hjelper en person med å håndtere sine personlige forhold og dag-til-dag problemer, for å frigjøre oppmerksomheten sin til å løse tilværelsens større aspekter. På nivået Opererende thetan har man å gjøre med sin egen udødelighet som et åndeligt vesen.

Som ethvert annet åndelig nivå i Scientology, oppnås tilstanden OT ved å gå igjennom en rekke gradvise trinn, hver av dem mer avansert enn det forrige, og hver med sin egen oppnådde evne. Den nøyaktige sekvensen er fast etablert og variasjoner fra denne sekvensen er uproduktive. Slik ville det være fruktløst å forsøke å flytte noen inn på OT-nivåer før han er klar for dem. Man kan like så godt forlange at en baby løper før han lærer å krabbe og gå. Tilsvarende kan enkeltpersoner i Scientology kun motta fordelene ved den rådgivningen som bringer én til OT etter avslutningen av mer grunnleggende steg.

På nivået for OT studerer scientologer de svært avanserte materialene fra L. Ron Hubbards forskning. Ifølge dem som har oppnådd OT, overgår de oppnådde åndelige fordelene all beskrivelse.