HVA ER DEN INTERNASJONALE ASSOSIASJONEN AV SCIENTOLOGER?

Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS) er en selvstendig medlemskapsorganisasjon som er åpen for alle scientologer fra alle nasjoner.

IAS ble dannet i 1984 på et tidspunkt hvor scientologers religiøse frihet ble truet. Delegater fra Scientology Kirker verden over samlet seg på Saint Hill Manor (L. Ron Hubbards hjem fra 1959 til 1966), i erkjennelse av behovet for å forene alle scientologer som en internasjonal gruppe. For å bekrefte sitt engasjement overfor Scientologys formål, formulerte og underskrev de første IAS-delegatene Løftet til menneskeheten.  

Formålet til IAS er «Å samle, fremme, støtte og beskytte Scientology-religionen og scientologer i alle deler av verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard.»    

IAS ble dannet for å sikre at scientologer alltid vil være frie til å praktisere religionen sin, og å hjelpe Scientology Kirker og scientologer som er utsatt for religiøs forfølgelse. IAS arbeider videre for å sikre religiøs frihet for alle.

I dag utvikler Scientology seg med en stadig stigende hastighet, og tiden for forsvar alene er over for lenge siden. Derfor støtter IAS nå kampanjer som virkelig omformer jordens skjebne. IAS-medlemmer oppsøker sprekker i den sosiale strukturen som tradisjonelt har frembrakt sivilisasjoners sammenbrudd, og innfører løsninger basert på L. Ron Hubbards verker. Donasjoner fra IAS-medlemmer har finansiert bevilgninger til å etablere internasjonale fasiliteter for sekulær sosial forbedring ved bruk av Hubbards oppdagelser, inkludert:

  • Narconon Arrowhead i Oklahoma, en av de største stoffavvenningsfasilitetene i verden, som også fungerer som et internasjonalt treningssenter for profesjonelle og frivillige innenfor stoffavvenning.

  • Applied Scholastics International, et 40 hektar stort treningsområde for undervisere i St. Louis,  Missouri.

  • The Way to Happiness Foundation International i Glendale, California, koordinerer den verdensomspennende distribusjonen av L. Ron Hubbards moralkodeks basert på sunn fornuft.

IAS har også gitt bevilgninger til finansiering av offentlige informasjonskampanjer beregnet på å løse de viktigste samfunnsproblemene, inkludert:

  • Verdens største ikke-statlige initiativ mot stoff, som når mange millioner årlig.

  • Verdens største ikke-statlige menneskerettighetskampanje, som bredt fremmer de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.  

  • Verdensomspennende programmer for å gi lese- og skriveferdighet, som hjelper millioner av underprivilegerte elever i Amerika, Europa, Asia og Afrika.

  • Scientologys Frivillige prester-programmet har bragt nødhjelp til mer enn 10 millioner mennesker ved alle større katastrofesteder gjennom de siste ti årene.

IAS-bevilgninger har finansiert nye kirker i Harlem, Inglewood, California, Johannesburg, New York, Madrid, Hamburg, London, Roma, Washington D.C., Brussel og andre steder.