HVORDAN SER SCIENTOLOGY PÅ DEPROGRAMMERERE
OG GRUPPER SOM FORSØKER Å TVINGE FOLK
TIL Å AVSVERGE DEN RELIGION DE HAR VALGT?

Såkalte ”deprogrammerere” beskrives best som depersonaliserere, som kidnapper andre for fortjeneste. Metodene deres inkluderer hjernevask, innesperring, berøvelse av mat og søvn og forskjellige former for tortur. Slike aktiviteter er klart imot prinsippene i Scientology – og er også bevist å være ulovlige.