HVORDAN KUNNE ÉN MANN OPPDAGE
SÅ MYE INFORMASJON?

L. Ron Hubbard var simpelthen interessert nok til å ønske det og hadde intelligens og utholdenhet nok til å forske og finne frem til det. 

Få mennesker har blitt utdannet i både Østens filosofier og i de høyeste nivåene av vestlig vitenskap. Da han visste at forskningen hans kun ville være så verdifull som den gav fungerende løsninger på Menneskets problemer, testet han alle oppdagelsene sine selv, og fant de mest effektive metodene til å anvende forskningsresultatene på. De gode metodene hans satt ham i stand til å fortsette å søke høyere og høyere nivåer av åndelig bevissthet.