HVORFOR VIL SCIENTOLOGER HJELPE MENNESKER?

Av flere årsaker. For det første fordi scientologer selv er blitt hjulpet enormt – og de ønsker at andre får det samme utbyttet. For det andre forstår scientologer at livet ikke leves alene. Tvert imot er livet omfattet av åtte deler – de Åtte Dynamikkene. Derfor vet scientologer at ekte overlevelse også krever overlevelse for ens familie, ens grupper, Menneskeheten selv og alt levende.