HVA ER SCIENTOLOGYS ETIKKSYSTEM?

Scientologys etikksystem er utelukkende basert på fornuft. 

L. Ron Hubbard definerte etikk som «fornuft og betraktingen om optimal overlevelse.» Han har også påpekt: «Uærlig opptreden er ikke-overlevelse. Alt som forårsaker ødeleggelse av enkeltpersoner og grupper eller hindrer rasens fremtid, er ufornuftig eller ondt.»

Etikk kan defineres som de handlinger en person foretar overfor seg selv, for å sikre sin fortsatte overlevelse på dynamikkene. «Det er en personlig ting. Når man er etisk er det noe man gjør ut fra sitt eget valg.

Scientology-etikk inkluderer en rekke teknologier kalt tilstandsformler.» L. Ron Hubbard oppdaget at det eksisterer en rekke eksistenstilstander og at det er eksakte formler forbundet med disse tilstandene. En person kan bestemme hvilken tilstand et hvilket som helst område i livet hans er i, og anvende en formel for å umiddelbart forbedre den tilstanden. Selv om de er veldig enkle, er slike handlinger veldig kraftfulle og har gjort det mulig for millioner av mennesker å forbedre livene sine på måter de aldri før trodde var mulige. 

En annen del av Scientologys etikksystem er en type auditering kjent som skriftemål. Mennesket har lenge postulert en måte hvor han kan sette seg selv tilbake på den rette sti. Så langt tilbake som 500f.Kr, har religioner innsett at skriftemål frigjør en person åndelig fra sin synds byrde. I Scientology er det funnet at et skriftemål hjelper en person, som har brutt sin egen og gruppens moralkodeks, med å avlaste seg selv og på ny føle seg bra og kunne være et bidragende medlem av gruppen.

Som L. Ron Hubbard har skrevet:

«Intet menneske som ikke selv er ærlig, kan være fritt – det er sin egen felle. Når dets egne gjerninger ikke kan røpes, så er det en fange; det må holde seg tilbake fra sine medmennesker og er en slave av sin egen samvittighet.» 

Dette er to av verktøyene fra rikdommen av etikkteknologi som eksisterer i Scientology.