ER SCIENTOLOGY EN SEKT?

Nei. Det er en religion i ordets fulleste betydning.

«Sekt» har som regel en nedsettende betydning, med en antydning om en hemmelig eller lukket gruppe med begrenset medlemskap, hvor det tros på mystiske ting. Religionsforskere påpeker at ordet nærmest har blitt meningsløst, ettersom bruken av det i våre dager avspeiler en voksende fordomsfullhet ovenfor alle religioner. For eksempel klassifiserte en belgisk regjeringsrapport Hasid-jøder, og selv KFUK/KFUM som «sekter». Det franske parlamentet satte baptistene på listen sin.

Religioner som vokser og består, gjør det i samme grad som de hjelper folk i deres åndelige liv. For å utfylle denne rollen er Scientology-skriftene fullt kodifisert, allment utgitt og tilgjengelig for hvem som helst. Dessuten er dens kirker og misjoner alltid åpne for allmennheten.

Scientology er en enestående religion i den forstand at den ikke tvinger noen til å «tro» på noe som helst. Scientology fastholder snarere at den enkelte bør tro på seg selv. I Scientology er det på den måten at det som er sant for den enkelte, er det han personlig har observert og vet at er sant for ham. Scientology er ikke autoritær, men tilbyr i stedet en metode vedkommende kan bruke, for så å beslutte om den virker for ham.