HVA ER SCIENTOLOGYS NAVNGIVNINGSSEREMONI?

Scientology-religionen omfatter en seremoni for å feire de nye foreldrene og introdusere den nyfødte til verdenen. Scientologys navngivningsseremoni har en ytterligere betydning for medlemmer av religionen. Scientologer erkjenner det åndelige vesenets udødelighet som en grunnleggende tro, og som følger av det kan det å starte et nytt liv medføre at en person opplever desorientering. Det er derfor viktig å orientere nyfødte til en ny familie og omgivelser, og bringe dem i kommunikasjon med familien sin.

I Scientology navngivningsseremonien mottar et barn formelt sin nye identitet, blir introdusert til sine foreldre og faddere og blir ettertrykkelig ønsket velkommen til menigheten.

Navngivningsseremonien minner også foreldre og gudforeldre på sitt ansvar, som ikke minst er å formidle sine egne tilegnede erfaringer og sørge for rådgivning, mens man har i tankene at det er opp til en hver å velge sin egen sti i livet.

Navngivningsseremonien ender med en person som er ønsket velkommen og orientert til sitt nye liv.  

Les en av Scientologys navngivningsseremonier.