ER DET SANT AT FOLK I SJØORGANISASJONEN SKRIVER UNDER PÅ EN KONTRAKT PÅ EN MILLIARD ÅR? 

De første medlemmene av Sjøorganisasjonen gav et løfte om troskap som gjaldt for en milliard år, for å symbolisere sin evige forpliktelse ovenfor religionen og det underskrives fortsatt av samtlige medlemmer i dag. Det er et symbolsk dokument som tilsvarer andre trossamfunns og ordners løfter om troskap. Det skal symbolisere et menneskes evige forpliktelse ovenfor Scientology-religionens mål, formål og prinsipper.