SINNETS DELER

L. Ron Hubbard oppdaget at sinnet har to tydelig atskilte deler. Den ene av disse – den delen som du bevisst anvender og er oppmerksom på – kalles det analytiske sinnet. Det er den delen av sinnet som tenker, observerer, husker og løser problemer. Det har standard erindringsbanker som inneholder mentale inntrykksbilder, og ut fra opplysningene i disse bankene tas beslutninger som fremmer overlevelse.

Imidlertid er det to ting som synes å være – men ikke er – registrert i standard-bankene: smertelig emosjon og fysisk smerte. I øyeblikk med intens smerte frakobles det analytiske sinnet, og den andre delen av sinnet, det reaktive sinnet, tar over.

Når en person er ved full bevissthet har hans analytiske sinn full kontroll. Når individet er helt eller delvis «bevisstløst», bryter det reaktive sinnet inn helt eller delvis. «Bevisstløshet» kan forårsakes av sjokket ved en ulykke, bedøvelsen under en operasjon, smerten fra en skade eller sløvhet i forbindelse med sykdom.

Når en person er «bevisstløs», opptar det reaktive sinnet alle sanseinntrykkene i hendelsen presist, inkludert det som skjer eller sies rundt personen. Det registrerer også all smerte og oppbevarer dette mentale inntrykksbildet i sine banker, hvor det er utilgjengelig for personens bevisste gjenkalling og utenfor hans direkte kontroll. Selv om det kan virke som om et menneske som er blitt slått ut i en ulykke er bevisstløst, og ikke klar over hva som skjer omkring det, er hans reaktive sinn faktisk flittig i gang med å registrere alt til fremtidig bruk.