SETT DEG MÅL OG NÅ DEM

Når du kjenner Scientology prinsippene for å sette og nå mål, kan du få selv dine villeste drømmer til å gå i oppfyllelse.

Uten mål og ambisjoner kan du føle deg fortapt i livet. Folk som ikke aktivt arbeider for å oppnå et mål er ulykkelige. De er utsatt for alt stresset i det moderne liv. Likevel setter folk altfor ofte mål, og til tross for at de anstrenger seg, klarer de ikke å nå dem. Hvorfor er det slik? Hva er løsningen?

Kurset Sett deg mål og nå dem besvarer disse spørsmålene. Det viser deg hvordan du setter et mål og gir deg de nøyaktige trinnene for å oppnå det.

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Den epokegjørende oppdagelsen av en administrativ skala – en gradinndelt skala basert på naturlover, som viser deg hvordan du formulerer mål, formål og planer.
  • Hvorfor folk noen ganger arbeider hardt for å nå et mål, men ikke gjør fremskritt i retning av å nå det – og hvordan du kan forandre det.
  • Hvordan du underinndeler en plan i korte, gjennomførbare trinn slik at du når målene du har satt – uansett hvor store de måtte være.

Med verktøyene du vil lære på dette kurset, kan du formulere, planlegge og nå mål som tidligere bare var en drøm.

«Trygghet er ikke noe statisk. Trygghet ville utelukkende ligge i et menneskes tillit til at det vil oppnå målene sine og i faktisk å ha mål å nå.»

– L. Ron Hubbard

«Dette var et veldig godt kurs. Før gikk jeg alltid på lykke og fromme med målene mine uten noen forståelse av hvorfor. Nå, etter å ha gjort dette kurset, kan jeg se tilbake og se nøyaktig hva som skjedde. Nå vet jeg også hvordan jeg kan holde ting i livet mitt gående i dette nåværende oppsvinget jeg opplever. Målene mine har aldri vært klarere og har vært så lette å oppnå.» – S.D.

«Dette kurset klargjorde så mange ting for meg. Teknologien var et gjennombrudd, fordi tidligere var mål og måten jeg ønsker at ting skal være på, fjerne og uoppnåelige. Nå har jeg enkel, virkelig teknologi til å skape det jeg ønsker.» – V.J.

«Jeg føler meg faktisk litt tåpelig med hensyn til hvordan jeg har tatt for meg livet. Det er faktisk ikke vanskelig å ta kontroll og oppnå et hvilket som helst mål. Dette kurset gjorde det klinkende klart. Nå er det på tide å sette i gang og anvende det.» – R.S.

Livsforbedringskurs: Skapt for lett, effektiv forståelse

Livsforbedringskurs studeres ved å bruke en Scientology utvikling som kalles et «kontrollark». Hvert trinn på kurset er listet opp i rekkefølge, og man haker dem av etter hvert som de blir fullført. Dette gjør det mulig for hver student å studere i sin egen optimale hastighet.

Lengden på kurset er 4 dager på deltid.

Meld deg på kurset Sett deg mål og nå dem
SCIENTOLOGY KURS TILBYS DAGLIG

Leveres i
Church of Scientology Flag Service Organization

Scientology Livsforbedringskurs leveres av utdannede spesialister i Scientology organisasjoner rundt om i verden.

Vår Kirke leverer alle former for Introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. De omfatter kvelds- og weekend-seminarer som formidler et overblikk over grunnleggende prinsipper og deres anvendelse i livet.

Relaterte servicer