HVORDAN Å HOLDE SEG FRISK-
DISTRIBUSJON VERDEN RUNDT

Scientology Frivillige Hjelpere tok Hold deg frisk-kampanjen til gatene på seks kontinenter.

Team av Frivillige Hjelpere fra hver eneste Scientology Kirke i verden delte ut over 5 millioner Hvordan å Holde Seg Frisk-hefter – og brakte denne livsviktige informasjonen til virksomheter, allmennyttige organisasjoner og myndighetsorganer i over 200 byer.

Fotogalleriet nedenfor fanger bare noen av de over 40 000 virksomhetene og de Frivillige Hjelperne som hjalp dem.